„DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Logo UE

 Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w DWD System Sp. z o.o.”

Beneficjent: DWD System Sp. z o.o.

Numer projektu: UDA-POIG-06.01.00-22-067/12-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: Paszport do eksportu

Całkowity koszt realizacji Projektu: 399.997,50 PLN

W tym wydatki kwalifikowane: 399.997,50 PLN

Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 199.998,75 PLN

Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 50%

Planowany okres realizacji Projektu: 2013-01-01 do 2014-12-31

Więcej informacji o POIG na stronach:

http://www.parp.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/

Strony: 1 2 3

Nasi klienci: