Sączki mostowe

Pliki do pobrania

Sączki odwadniające DWD przeznaczone są do odprowadzania wody z hydroizolacji na powierzchni obiektów komunikacyjnych i budowli inżynierskich. Sączki DWD posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM nr AT/2008-03-2387, produkowane są w trzech odmianach asortymentowych:

Sączki DWD można eksploatować w następujących temperaturach:

Do sączków DWD można przyklejać bezpośrednio hydroizolację z pap zgrzewalnych oraz układać na nich nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, takich jak beton asfaltowy (BA) o temperaturze układania nieprzekraczającej +170°C i asfalt lany (AL) o temperaturze układania nieprzekraczającej +230°C.

Sączki składają się standardowo z następujących elementów:

W swojej ofercie posiadamy rury odpływowe z tworzyw sztucznych (PP, HDPE, GRP) bądź rury ze stali nierdzewnej. DWD System nie zaleca do stosowania rur do kanalizacji wewnętrznej z PVC-U ze względu na małą grubość ścianki (1,8mm) oraz kruchość PVC-U w niskich temperaturach. Standardowo proponujemy rurę odpływową z polipropylenu PP lub polietylenu HD-PE o grubości ścianki 3 mm. W ofercie DWD System znajduje się również rura odpływowa z polipropylenu PP o średnicy zewnętrznej 58 mm oraz wewnętrznej 50 mm, gdzie grubości ścianki wynosi 4 mm. Proponowane przez DWD System rozwiązania dzięki swoim właściwościom materiałowym oraz masywności wykonania uniemożliwiają łamanie podczas zdejmowania deskowania oraz zapewniają stabilność na zmianę kształtu spowodowaną zastosowaniem wysokiej temperatury podczas układania hydroizolacji z pap zgrzewalnych. Rury odpływowe mogą być dodatkowo wyposażone w uchwyty do mocowania z lejkiem i/lub zbrojeniem płyty pomostu, gwarantując 100-procentową szczelność połączeń lejka z rurą odpływową.Różne schematy wykonania odprowadzenia wody z powierzchni hydroizolacji przedstawione zostały na rysunku poniżej.

Sączki mostowe

Nasi klienci: