System odwodnień i teletechniki DWD Flow (PP, HDPE, GRP) – dawniej System WIR

Pliki do pobrania

Systemy odwodnień mostów i wiaduktów DWD przeznaczone są do budowy grawitacyjnych przewodów odwodnieniowych lub jako systemy osłonowe do kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych na obiektach inżynierskich stosowanych w inżynierii komunikacyjnej.

 

DWD System Sp. z o.o. jest jedynym producentem w Polsce posiadającym w swojej ofercie trzy kompletne Systemy odwodnień mostów i wiaduktów DWD:

Wszystkie oferowane przez naszą firmę systemy odwodnień są prefabrykowane każdorazowo, indywidualnie i zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego obiektu. Jako jedyna firma w Polsce zapewniamy taki sposób obsługi gwarantując Zamawiającemu zastosowanie instalacji zgodnie z wymaganiami Aprobaty IBDiM oraz wytycznymi producenta.

Posiadanie różnych rozwiązań pozwala firmie DWD System Sp. z o.o. na optymalne dostosowanie odwodnienia pod konkretny projekt. Taki sposób obsługi umożliwia zminimalizowanie popełnienia ewentualnych błędów, jednocześnie gwarantując Zamawiającemu poprawne wykonanie odpowiednio dobranej instalacji dla każdego projektu w sposób maksymalnie zindywidualizowany.

Stosowane przez nas rury do odwodnień klasyfikujemy na dwie grupy ze względu na dopuszczalne odkształcenia względne ścianki pod względem obciążenia (nie należy tego mylić z odkształceniem przekroju poprzecznego przewodu – ugięciem). Rury produkowane z polipropylenu PP oraz z polietylenu HD-PE należą do grupy rur elastycznych (podatnych), natomiast rury produkowane z GRP należą do grupy rur półsztywnych. Przykładowo, dla obiektów znajdujących się w łuku poziomym oraz dla podłączeń wpustów zaleca się stosowanie materiałów podatnych z polipropylenu PP lub polietylenu HD-PE.

Odwodnienie

Odwodnienie

Nasi klienci: