Przejścia szczelne

Pliki do pobrania

Przejścia szczelne DWD to specjalne kształtki wykonywa-ne z laminatów żywiczno – szklanych (GRP) montowane w studniach betonowych w celu uzyskania szczelnego połą-czenia między rurą kanalizacyjną dowolnego typu, a studnią betonową.

W przejściach szczelnych DWD na warstwie zewnętrznej stosuje się obsypkę mineralną zwiększającą przyczepność zewnętrznych ścianek kształtki do betonu, natomiast na warstwie wewnętrznej stosuje się żelkot jako warstwę ochronną charakteryzującą się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi oraz dużą odpornością na chemiczne i biologiczne działanie ścieków. Przejścia szczelne produkowane są dla dowolnego rodzaju rur kanalizacyjnych wszystkich producentów w każdej średnicy. W zależności od wymagań oraz typu rur kanalizacyjnych produkowane są przejścia szczel-ne ze zintegrowaną uszczelką lub z uszczelką systemową zamontowaną na bosym końcu rury zapewniając doskonałą szczelność połączenia.

DWD System Sp. z o.o. posiada swój własny wydział kon-strukcyjny zajmujący się projektowaniem i produkcją form dla wyrobów GRP, dzięki czemu możliwa jest produkcja dowol-nego kształtu i rozmiaru przejścia szczelnego wg parametrów przekazanych nam przez klienta. Wykonujemy również przej-ścia szczelne dla kanałów o przekrojach niekołowych, np. elip-tycznych (jajowych).

Przejścia szczelne

Przykładowe typy przejść szczelnych DWD:

 

Przejścia szczelne

Nasi klienci: