Wkładki do studni betonowych

Pliki do pobrania

Wkładki DWD to elementy prefabrykowane wykonane z laminatów żywiczno – szklanych (GRP) przeznaczone do stosowania jako dna kinet oraz spoczniki w betonowych studniach kanalizacyjnych gwarantując długotrwałą ochronę betonu.

Zewnętrzna część pokryta jest obsybką mineralną zwiększająca przyczepność ścianek prefabrykatu do betonu, a wewnętrzna część wkładki DWD pokryta jest żelkotem. War-stwa żelkotu zwiększa odporność mechaniczną powierzchni dna na działanie środków chemicznych.

W odróżnieniu od klasycznego dna studni betonowej zastosowanie wkładki GRP z żelkotową powierzchnią zapewnia ochronę przed niszczącym działaniem aktywnych chemicznie ścieków. Takiego zabezpieczenia nie sposób długotrwale spełnić za pomocą kinety betonowej, ceramicznej lub klinkierowej. Zastosowanie wkładek DWD zapewnia Inwestorom wydłużenie okresu eksploatacji oraz obniżenie kosztów utrzymania systemów kanalizacyjnych.

Wkładki DWD wykonywane są jako produkty monolityczne, które mogą zostać wyposażone w zintegrowane przejścia szczelne dla dowolnych typów rur. W zależności od specyfikacji oraz wymagań Zamawiającego wkładki mogą zostać wyprodukowane dla wszystkich dostępnych dolnych części studni betonowych produkowanych ręcznie.

3 wkładki do studni betonowych

Nasi klienci: