Systemy dla obiektów mostowych

Systemy odwodnień i teletechniki DWD Flow (PP,HD-PE,GRP)

Wpusty mostowe

Sączki mostowe

Deski gzymsowe

Montaż odwodnień obiektów inżynierskich

01

Systemy kanalizacyjne, przejścia szczelne

Przejścia szczelne

Wkładki do studni betonowych

Absorbery do pochłaniania odorów

Łączniki i kształtki adaptacyjne

Studnie, zbiorniki i kształtki (GRP, PP, PE)

01

Usługi Kooperacyjne na indywidualne zamówienia

Wyroby z kompozytów GRP

Wyroby z Polimerobetonu

Wyroby z PE, PP

Wyroby z gumy

Wyroby ze stali i aluminium

01

Budownictwo kubaturowe

Systemy podciśnieniowego odwadniania dachów

Systemy doświetleń

Akcesoria dachowe

01

Usługi montażowe

Montaż odwodnień obiektów mostowych

Montaż odwodnień obiektów kubaturowych

Antykorozja powierzchni betonowych

Izolacja natryskowa

01

Nasi klienci: